Regulamentul oficial al campaniei “Black Friday - Facem cinste cu ușile de interior și montajul” - Revolution Residence

Cere oferta

×

  Completați formularul de mai jos pentru a ne trimite cererea. Un consultant va raspunde in cel mai scurt timp.

  Termenii si Conditiile.

  Rezultatele căutării

  Regulamentul oficial al campaniei “Black Friday – Facem cinste cu ușile de interior și montajul”

  I. OBERHAUSER INVEST SRL, cu sediul social în loc. Baia Mare, Bd. Unirii nr. 20, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramures sub nr. J24/400/2013, CUI RO 31589810, situat in Baia Mare, B-dul Unirii, nr.20, etj 1. Organizatorul va fi denumit în continuare Revolution Residence.

  II. Perioada în care se va desfăşura campania este 10 – 13.11.2023.

  III. Pot participa la aceasta campanie persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani sau personae juridice, respectând paşii indicaţi în Termenii și Condițiile campaniei. Angajații organizatorului, precum și toate celelalte persoane implicate în acest proiect nu vor putea participa la acesta campanie, în sensul că nu li se vor putea acorda niciun fel discounturi sau premiul. Participanții la acesta campanie trebuie să :

  – achizitioneze in perioada sus mentionata un apartament sau o casa de la Revolution Residence

  IV. Cumparatorul va primi gratuit, usile de interior, de culoare alba si montajul. Bugetul alocat este de 800 de lei/ usa. In cazul in care, cumparatorul doreste alt model sau alta culoare pentru usi, va achita diferenta de buget. Cumparatorul nu poate alege sa primeasca contravaloarea in bani a usilor.

  V. Regulamentul campaniei “Black Friday – Facem cinste cu ușile de interior și montajul este adus la cunoştinta participanţilor printr-o notiță, in sediul principal.

  VI. Dacă organizatorul identifică o situaţie care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea regulamentului şi derularea campaniei, acesta este obligat să comunice participanţilor existenţa acesteia în termen de 15 zile lucrătoare.

  VII. Daca cumparatorul doreste achizitionarea a doua sau mai multe imobile, oferta se aplica pentru fiecare dintre ele. Oferta nu se cumuleaza cu alte campanii sau discounturi acordate.

  VIII. Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, H.G. nr 333 /2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 /2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată si a Regulamentului UE 679/2016.

  IX. OBERHAUSER INVEST SRL, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea 677/2001 si a Regulamentului UE 679/2016. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, cumparatorul îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal, înscrise în actul de identitate, să intre în mod gratuit în baza de date a Organizatorului şi să fie prelucrate de OBERHAUSER INVEST SRL în scopul validării, desemnării şi acordării premiului “usile interioare si montajul” către viitorul cumparator prin intermediul unui reprezentant. Participantul este obligat să predea organizatorului, în momentul achizitionarii apartamentului si castigarii “usilor de interior si a montajului”, o copie după actul de identitate valid, în scopul prelucrării datelor personale conţinute. Refuzul de a comunica o copie după actul de identitate, îl îndreptăţeşte pe organizator să nu acorde participantului premiul care i se cuvine în conformitate cu aplicarea regulamentului. Refuzul de a comunica o copie după actul de identitate reprezinta refuzul acceptarii de catre participant al premiului, organizatorul fiind în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile.

  X. Eventualele litigii apărute se vor rezolva pe cale amiabilă. OBERHAUSER INVEST SRL îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata concursului şi va face public acest lucru. OBERHAUSER INVEST SRL va lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea campaniei în condiţii normale, conform celor prezentate, însă nu îşi asumă raspunderea pentru eventualele nemulţumiri, contestaţii ale participanţiilor, care nu vizează încălcări ale acestor termeni și condiții.

  Data regulament: 07.11.2023

  Comparați ofertele