REGULAMENT CONCURS ”Curățenie de Sărbători” - Revolution Residence

Cere oferta

×

  Completați formularul de mai jos pentru a ne trimite cererea. Un consultant va raspunde in cel mai scurt timp.

  Termenii si Conditiile.

  Rezultatele căutării

  REGULAMENT CONCURS ”Curățenie de Sărbători”

  Revolution Residence

  7 decembrie 2023

  Distribuit pentru: Public

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

  1.1 Concursul ”Curățenie de Sărbători” (denumit in cele ce urmeaza „Concurs”) este organizat in numele si de catre REVOLUTION PLUS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Baia Mare, bd. Unirii, nr. 20, jud. Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Maramures sub nr. J24/371/2016 , cod de identificare fiscală RO35793014. Organizatorul va fi denumit in continuare „Revolution Residece”.

  1.2 Concursul se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

  1.3 Regulamentul Concursului a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe situl web Revolution Residence, www.revolutionresidence.ro.

  Revolution Residence, in calitate de Organizator, declara ca isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens, pe pagina oficiala de Facebook Revolution Residence.

  1.4 Organizatorul declara, ca nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile in vigoare.

  1.5 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

  SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

  2.1 Concursul se va desfasura în perioada 7 decembrie 2023 pana la 14 decembrie, ora 23:59, pe pagina de Facebook Revolution Residence.

  2.2 Concursul poate inceta inainte de data mai sus mentionata, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Revolution Residence, din motive independente de vointa acestuia, de a continua prezentul Concurs. Revolution Residence va anunta publicul de intreruperea Concursului prin intermediul paginii de Facebook.

  2.3. Acest Concurs este organizat in vederea promovarii produselor oferite de Revolution Residence si a cresterii popularitatii.

  SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

  3.1 Campania promotionala se va desfasura din data de 7 decembrie 2023, pana la 14 decembrie 2023 ora 23:59. Dupa incetarea duratei Campaniei promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la concursul Curățenie de Sărbători”.

  SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  4.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:

  a) Are varsta de peste 18 ani impliniti;

  b) Are domiciliul pe raza județului Maramureș;

  4.2 Nu pot participa la acest concurs, chiar daca indeplinesc prevederile art. 4.1. de mai sus, angajatii firmelor din cadrul grupului Revolution Residence, inclusiv persoanele care au regim de colaborator al acestora.

  SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

  5.1 Participantii la Concurs trebuie sa:

  – dea like paginilor de facebook Revolution Residence și Facemcurat.ro

  – eticheteze într-un comentariu 3 prieteni,

  – optional, sa dea share postarii.

  5.2. Toti participantii care indeplinesc conditiile de la sectiunea 4 si 5.1 vor intra intr-o tragere la sorti avand ca premiu curățenie pentru toată locuința, realizată de Facemcurat.ro

  5.4 Tragerea la sorti se desfasoara prin intermediul site-ului rafflys.com si va avea loc la data de 15 decembrie 2023, cand se vor exporta ID-urile tuturor participantilor care au fost inscrisi in concurs, dupa ce au indeplinit cumulativ conditiile de la sectiunea 4, 5.1 si 5.2, in perioada Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care posteaza comentarii pe pagina de Facebook Revolution Residence, cu un continut ofensator, vulgar sau indecent, care imita acte de violenta, au caracter discriminator sau prezinta nuditate;

  – fiecare utilizator intrat in campanie va fi exportat o singura data;

  – fiecarui utilizator intrat in concurs i se va aloca automat un numar aleatoriu, fara interventie umana;

  – toate numerele astfel alocate vor fi introduse in tragerea la sorti care se va desfasura pe site-ul www.rafflys.com;

  – numarul desemnat automat castigator de catre rafflys.com va reprezenta ID-ul castigatorului campaniei;

  – tragerea la sorti va fi filmata.

  5.5 Numele castigatorului Concursului va fi publicat pe pagina de Facebook Revolution Residence la data de 15 decembrie 2023. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze datele de contact printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Revolution Residence.

  5.6 Premiul poate fi revendicat in termen maxim de 10 (zece) zile de la data publicarii numelui castigatorului in baza unui proces verbal de predare primire. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta/trimite pe e-mail spre validare, la data acordarii Premiului, actul de identitate care atesta corectitudinea datelor personale furnizate, precum si refuzul de a semna Procesul Verbal de predare primire atrag dupa sine, in mod automat, anularea premiului castigat de catre participant.

  5.7 In cazul in care castigatorul a furnizat date false de identificare, acesta neputand fi identificat in baza datelor furnizate catre Revolution Residence, aceasta persoana pierde dreptul de a revendica premiul.

  SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

  6.1 Premiul consta in:

  – curățenie pentru toată locuința, realizată de Facemcurat.ro

  6.2 Premiul va fi facut public si se va acorda personal castigatorului, ca urmare a mecanismului mentionat la Sectiunea 5.

  6.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care participantul la campania promotionala nu poate intra in posesia premiului din motive care nu pot fi imputate la Revolution Residence.

  SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

  7.1 Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul VIII (“Venituri din premii si jocuri de noroc”) din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare).

  7.2 Impozitul pe venitul din acordarea Premiului va fi calculat si platit de catre Revolution Residence, conform prevederilor din Codul Fiscal.

  7.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, cu exceptia impozitului pe veniturile din premii (mentionat mai sus), in legatura cu Premiul urmare a participarii la Concurs, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

  7.4 Revolution Residence nu va acorda castigatorului contravaloarea in bani a Premiului.

  SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

  8.1. Campania va putea fi intrerupta / incetata inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Revolution Residence va anunta participantii pe pagina de Facebook Revolution Residence in cel mai scurt timp posibil de noile circumstante.

  8.2. Situatiilor avute in vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate si hotarari ale instantelor judecatoresti precum si acte ale autoritatilor publice competente, cu impact asupra Campaniei.

  8.3 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

  SECTIUNEA 9. LITIGII

  9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Baia Mare.

  9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bd. Unirii, nr. 20, Baia Mare, jud. Maramureș, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul declara, prin intermediul agenției, ca nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

  9.3 Legea aplicabila este legea romana.

  9.4 Eventualele litigii care pot aparea intre Revolution Residence si participantii la Concurs vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.

  9.5 In cazul in care solutionarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi inaintate instantei judecatoresti competente.

  SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

  10.1 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si cu Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului general privind protectia datelor. Datele participantilor la concurs vor fi prelucrate de Revolution Residence pentru aducerea la indeplinire a urmatoarelor scopuri: organizarea prezentei promotii, desemnarea castigatorilor acestei promotii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii de produse si servicii ai Revolution Residence, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promotie sau la alte actiuni desfasurate in viitor, in cazul in care participantii si-au exprimat consimtamantul expres in acest sens

  10.2 Revolution Residence prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor si ale Legii 190/2018, in calitate de operator date cu caracter personal.

  Oberhauser Invest se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze numai in conformitate cu prezentul Regulament Oficial si legislatia aplicabila in vigoare.

  Participantii la campanie au, conform Regulamentului general privind protectia datelor, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal si de a sterge datele cu caracter personal. De asemenea, participantii au dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la steregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participantii au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, inclusiv identificarea unui profil. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile legii, precum si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri. Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarile care considera ca le incalca drepturile.

  SECTIUNEA 11.DISPOZITII FINALE

  11.1 Participantii la Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

  11.2 Orice nerespectare a Regulamentului conduce la nevalidarea premiului.

  11.3 Revendicarile nejustificate ale premiului, falsurile si plangerile din partea participantilor, dovedite ca fiind neintemeiate si/sau abuzive, constituie temei pentru Oberhauser Invest in solicitarea de daune-interese.

  SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA

  12.1 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  Prezentul Regulament oficial al Campaniei Curățenie de Sărbători” a fost redactat într-un exemplar original și s-a păstrat semnat, la biroul Revolution Residence, din Baia Mare, Bd. Unirii 20.

  Organizator,

  Revolution Plus SRL

  Comparați ofertele